top of page
Sky

Vertrouwenspersoon

Voor een veilige en gezonde werkomgeving

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Want werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, discriminatie en agressie. Of er spelen zaken rondom integriteit. 

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving. De vertrouwenspersoon is er voor alle medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers; er geldt geheimhoudingsplicht.

De taken van de Vertrouwenspersoon bestaan uit:

  • Het opvangen, begeleiden en adviseren van medewerkers bij de behandeling van een klacht/melding.

  • Het geven van voorlichting en informeren over de rol en de taken van de Vertrouwenspersoon.

  • Het geven van gevraagd & ongevraagd advies aan bestuur en management.

  • Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=vQW6lvCIb6U

 

Aandachtspunten:

  • Afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand kan een bedrijf ervoor kiezen om meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Hierbij kan gelet worden op geslacht, leeftijd of afkomst, zodat het slachtoffer terecht kan bij iemand waarbij hij zich het best op zijn gemak voelt. De vertrouwenspersoon kan zowel intern als extern zijn. 

  • Zorg er in elk geval voor dat de vertrouwenspersoon het bedrijf goed leert kennen en gemakkelijk toegankelijk is voor de werknemers.

  • Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het allereerst van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft rondom ongewenst gedrag en hier ook een regeling over heeft opgesteld en zo zelf het goede voorbeeld geeft. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.

 

Als Vertrouwenspersoon VPO en VPI ben ik te allen tijde middels een apart e-mailadres (vertrouwenspersoonBritt@gmail.com) of per telefoon voor medewerkers goed bereikbaar.

Kosten: 

Pas als er zich werkelijk meldingen voordoen, gaat mijn uurtarief van € 95 excl. BTW lopen. Het enige dat vooraf berekend wordt, is het eenmalige inschrijfgeld van € 100 excl. BTW. Er hoeft dus geen “jaarabonnement” te worden afgesloten. Zo blijven de kosten van een Vertrouwenspersoon beheersbaar en is de organisatie verzekerd van een gecertificeerd Vertrouwenspersoon, aangesloten bij het LVV.

 

(c) 2020 IkpraatmetBritt maakt deel uit van ARPEGGIO.

BTW-id NL001489932B62. KvK Amsterdam 34.10.59.40

bottom of page